Archive for the ‘I2P’ Category

Inga sociogram med I2P-Messenger
\04\UTC\10 4 oktober 2010

I2P-Messenger är namnet på ett trevligt litet program för snabbmeddelanden. Jämfört med likande program (ICQ, MSN m.fl.) är I2P-Messengers stora fördel att den privata kommunikationen är mycket start skyddad. Skyddad med både kryptering och anonymisering. En avlyssnare kan varken ta del av innehåll eller avgöra vem som kommunicerar med vem. I vart fall inte utan stora svårigheter. För en avlyssnare är I2P-Messenger rena mardrömmen.

Det starka skyddet är möjligt tack vare att I2P-Messenger kommunicerar över det anonyma och krypterade I2P-nätverket.

För att använda I2P-Messenger måste man först installera själva I2P, dvs mjukvaran som sköter anslutningen till I2P-nätverket (länk). Detta är mycket enkelt och blir ännu enklare om man tar en titt på Christopher Kullenbergs handledningar för installation av I2P under Windows, Linux och Mac OS X.

När I2P är installerat kan I2P-Messenger laddas hem från adressen http://echelon.i2p/qti2pmessenger/. Innan I2P-Messenger går att använda måste man gå in i inställningarna för I2P och starta ”SAM application bridge”. Se bild nedan.

Säg nej tack till sociogram och installera I2P-Messenger i dag!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Annonser