Archive for mars, 2010

Antipiratbyrån ljuger inför tingsrätten?
\24\UTC\3 24 mars 2010

Södertörns tingsrätt beslutade i december 2009 att Telia Sonera ska ge ut information om ett ip-nummer hörande till torrentsajten Swetorrents. När tingsrättens slutgiltiga beslut nådde bloggosfären möttes tingsrättens formuleringar av stor förvåning. I strid med tillgänglig kunskap om hur torrentsajter fungerar, tycktes tingsrätten mena att musik, spel och datorprogram fanns lagrade och tillgängliga direkt från Swetorrents server. Så här skrev Rick Falkvinge:

Det är rent häpnadsväckande, när man läser domslutet, vilken inkompetens i frågorna som tingsrätten besitter.

…”I bevissäkringssyfte har verken laddats ner från SweTorrents.org”…
…”Verken har gjorts tillgängliga på SweTorrents.org genom att torrentfiler har laddats upp på hemsidan och trackern”…
…”att det på sidan [SweTorrents.org] finns ett stort antal filer uppladdade och att dessa har ett tämligen skiftande innehåll (musik, spel, datorprogram, etc)”

Hur kommer det sig att Södertörns tingsrätt uttrycker sig på ett sätt som kan uppfattas som okunnigt? Jag sitter inte inne på svaret, men skulle vilja lyfta fram en iakttagelse.

I ett intyg som ligger som bilaga i tingsrättens beslut, intygar Antipiratbyråns Anders Nilsson att ”följande kompletta filmverk har hämtats och kontrollerats”.

Swetorrents härbärgerar enbart torrentfiler.  Att kompletta filmverk skulle gå att ladda hem därifrån är omöjligt. Ändå intygar Antipiratbyrån just att ”kompletta filmverk” laddats hem. I mina ögon framstår detta som en ren och skär lögn.

Antipiratbyrån är inte direkt kända för att vara hederliga. Men att de ljuger tingsrätten rätt upp i ansiktet var för mig något nytt. Ännu ett lågvattenmärke från Antipiratbyrån.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Annonser