Archive for april, 2009

Antipiratbyrån förlorar sitt varumärke
\09\UTC\4 9 april 2009

Finns det någon lag som Antipiratbyrån inte lyckas bryta mot? Nu är det brott mot 14 § 1 st 6 varumärkeslagen (1960:644) som är på tapeten. Antipiratbyrån har helt enkelt förlorat rätten till sitt varumärke APB. Patentbesvärsrätten konstaterar:

Sammantaget är märket APB således förväxlingsbart med de båda motanförda märkena ABP A BETTER PROTECTION och ABP PATENT NETWORK. Överklagandena ska därmed bifallas och registreringen av varumärket APB upphävas.

Domen hittar du genom att gå till Patentbesvärsrättens avgöranden på Internet”. Klicka på ”Sökformulär” längst nere till vänster. I rutan ”Mål nr” knappar du in 07-031. Klicka på sök.

Läs även andra bloggares åsikter om

Annonser