Archive for februari, 2009

Här bryter Wadsted mot upphovsrätten
\22\UTC\2 22 februari 2009

Grattis fotograf Roger Schederin! Snart är du rik. Monique Wadsted verkar ha stulit en av dina bilder. Hon sprider den från sin hemsida. Eftersom Monique anser att Pirate Bay-killarna ska betala 93 miljoner i skadestånd för 5 filmer så kan du med gott samvete kräva någon miljon eller två av Monique.

Här är sidan där Monique Wadsted sannolikt bryter mot upphovsrätten.

Wadsteds misstänkta upphovsrättsintrång:

wadsted1

Originalbild:

wadsted3

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

Annonser

Stefan Johansson: Fildelningens samhällsnytta är inte utredd
\08\UTC\2 8 februari 2009

Nu har jag fått svar på de två frågor jag skickade till Kulturdepartementet angående kulturminster Lena Adelsohn Liljeroths och Beatrice Asks debattartikel i Svenska Dagbladet. Kulturdepartementet dirigerar om mitt brev till Justiedepartementet. Efter ett antal påminnselser kommer ett svar. Nästan ett år senare. Håller i pennan gör Stefan Johansson på Justitiedepartementet. Han syns ofta på Svenska föreningen för upphovsrätt där han håller föreläsningar.

Mitt brev:

Hej Lena!

Jag har läst din och Beatrice Asks debattartikel i SvD (Kulturarbetare får stöd av domstol). Den bjöd på intressant läsning och jag skulle gärna vilja ha svar på följande två frågor:

1. I artikeln skriver ni: ”Att avskaffa upphovsrätten på internet är alltså inget alternativ.” Den formuleringen förvånar mig. Jag har nämligen följt fildelningsdebatten under lång tid och aldrig stött på någon med åsikten att upphovsrätten på internet ska avskaffas. Vem eller vilka är det som framför den åsikten?

2. Vid alla teknikskiften finns vinnare och förlorare. I debattartikeln fokuserar ni mycket på det negativa som fildelning för med sig för den lilla klick av samhället som utgörs av de s.k. ”upphovsmännen”. Men hur ser det ut i ett större perspektiv? Rimligen bör det också finnas vinnare. Har ni analyserat fildelningen i ett större perspektiv och utvärderat dess samhällsnytta?

Tack på förhand!

Stefan Johanssons svar:

Hej Nils,

Jag beklagar att det har tagit oss så lång tid att besvara ditt mail.

Regeringen har, som du kanske redan känner till, nyligen beslutat att gå vidare med förslaget att en Internetleverantör under vissa förutsättningar ska kunna åläggas att lämna ut information om vilken abonnent som har haft en viss IP-adress när den har använts för att begå t.ex. ett upphovsrättsintrång via Internet. Information om detta förslag – och svar på de vanligaste frågorna – hittar du på http://www.regeringen.se/sb/d/11216/a/116861.

När det gäller dina specifika frågor kan sägas följande.

Under de senaste åren har ett antal aktörer fört fram att upphovsrätten bör avskaffas på Internet. Vi har inte någon förteckning över dessa aktörer, men om du är intresserad kan du säkert hitta artiklar om detta genom att söka på t.ex. google (se t.ex. http://www.expressen.se/1.373309). Det finns också ett antal aktörer som vill legalisera fildelning av andras upphovsrättsligt skyddade material för privat bruk. En sådan lagändring brukar från vissa håll beskrivas som något helt annat, men effekten för upphovsmannen blir ungefär densamma som att avskaffa upphovsrätten på Internet (alla potentiella konsumenter får förse sig med allt de vill ha – och sprida det vidare – utan att upphovsmannen kan hindra det och/eller kräva betalt).

Det aktuella förslaget handlar inte om fildelning som sådan och inte heller om upphovsrättens gränser, utan enbart om möjligheterna att ingripa mot intrång som redan är förbjudna. Ett syfte med förslaget är att motverka den illojala konkurrens som den olagliga fildelningen innebär, för att på så sätt skapa bättre förutsättningar för en bättre fungerande laglig marknad för distribution av bl.a. film och musik på Internet. I propositionen framhålls att när upphovsmän, artister, producenter och andra aktörer får betalt för sitt arbete stimuleras och ges förutsättningar för nytt skapande samt att detta i sin tur är viktigt för tillväxt, sysselsättning och ett rikt kulturutbud. Frågor av mer allmän karaktär (bl.a. frågan om det är möjligt och/eller lämpligt att legalisera fildelning av andras upphovsrättsligt skyddade material) behandlas bl.a. i Ds 2007:29 – se http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/69/44/5d94c872.pdf.

Hälsningar

Stefan Johansson
Kansliråd

Frågan ”Har ni analyserat fildelningen i ett större perspektiv och utvärderat dess samhällsnytta?” väljer Stefan Johansson att inte besvara. På klassikt manér glider han undan. Fildelningens samhällsnytta alltså inte utredd. Det spelar ingen roll för tjänstemännen på Justitiedepartementet. Fildelning ska bekämpas alldeles oavsett. Stefan Johanssons IPRED-lag tar ingen hänsyn.


Läs även andra bloggares åsikter om , ,