Archive for november, 2007

Skatteverkets uppgifter från Loopia
\22\UTC\11 22 november 2007

”i samband med en påkrävd revision under våren 2007 lämnade Loopia ut information till Skatteverket. Vi lämnade ut information gällande våra utgående fakturor samt kontoägarens person- /företagsuppgifter.” (källa)

För att få en uppfattning om vilka uppgifter skatteverket samlat in om mig som loopiakund, mailade jag huvudkontoret@skatteverket.se. Jag begärde ett utdrag från de insamlade loopiauppgifterna. Den person jag kom i kontakt med var mycket vänlig och tillmötesgående. Snart fick jag ett kuvert hem i brevlådan. Kuvertet innehöll fyra A4-blad. Det första bladet var ett kort formellt brev från handläggaren. De övriga tre bladen är en utskrift av själva uppgifterna. Utskriften ser på pricken ut att komma från Excel. Har Skatteverket månne en gigantisk excelfil innehållande hela Loopias kunddatabas?

I citatet ovan hävdas det att uppgifterna lämnades ut ”i samband med en påkrävd revision under våren 2007”. Tidpunkten för utlämnandet kan stämma. Detta eftersom enbart min första loopiafaktura (från juli 2006) finns med bland Skatteverkets uppgifter. Nästa faktura från Loopia är från maj 2007, den finns inte med.

Bilder är bifogade nedan. Kolumnen ”ORGNR_11” innehåller mitt personnummer.

Brev från Skatteverketskatteverket2.jpg

Annonser

Slipper ta bussen till jobbet
\14\UTC\11 14 november 2007

”Priset som Dolby betalar för Lars Liljeryds skapelse är 1,6 miljarder kronor i kontanter.
– Så nu kan jag måla om båten och slipper ta bussen till jobbet, säger Lars Liljeryd.” (Ny Teknik)

Här har vi killen som sålt sitt företag för 1,6 miljarder kronor. I sitt nya liv väljer han att sluta åka buss, gissningsvis är det bilen som kommer att ta honom till jobbet i fortsättningen. Om mitt antagande stämmer så är det bara att beklaga att den att den nyblivne miljardären slutar att åka kollektivt. Visst är det trevligt med generositet, men atmosfären behöver inte fler koldioxiddonationer!